18.1.

M - Učebnice str.80/ 31, 32, 33, 34

ČJ - čtvrtletní písemná práce

Vl - Makedonie

17.1.

ČJ - Přídavná jména - papír str.58/9, skloňování př. jmen uč. str.100 - 103

M - vzorečky pro obvod, obsah - opakování, jednotky obsahu , uč. str.79/ prostudovat celou stranu - 79/4 - písemně, narýsovat 79/6

- písemná práce

16.1.

ČJ - Přídavná jména - papír str.57/4, 5, učebnice str.100, 101. papír str. 31, 32 (bludiště)

M - písemná práce

Vl - Černá Hora


15.1.

ČJ - Přídavná jména - dělení, nový PS - str.1, 2 uč. str.99/1, 2,

14.1.

M - opakování slovních příkladů

ČJ - Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací - dělení

Př - opakování na písemku, + str.41, 42,

11.1.

M -  plánek bytu - uč. str.74/ celá strana

ČJ - přídavná jména (viz mail), vybarvit papír str.31/ 1

Vl - Slovinsko, Chorvatsko - zápis od spolužáků

 

10.1.

ČJ - PS str.24/ 7, 8, opakování slov s mně, mě - vzpomněl, pomněnka,..., pády, vzory

G - obvod, obsah, - slovní příklady na obsah a obvod ( plocha zahrady, krajka kolem kapesníku - a pod. ) uč. str73/1,2

- Opakování na písemnou práci - Rozmanitost života uč. str 33 -41 - (já) - podnebné pásy, ...

Sloh - uč.ČJ str.68.69

9.1.

M - opakování na pís. práci - zápis do sešitu, termíny v plánovaných akcích

ČJ - Dokážeš - str.23/2, DÚ - str.24/6, procvičování podst. jmen - kategorie - pád, číslo, ....

Vl - Dánsko, Itálie

 

8.1.

M - opakování na písemnou práci - zaokrouhlování čísel větších než 1 000 000 na 1 000, 10 000, 100 000 - papír

ČJ -  opakování na písemnou práci - mají děti v sešitě.

VL - Portugalsko, Itálie - zápis opsat od spolužáků

7.1.

 

ČJ . Věta: Na naší zahradě se usídlili vrabci, kteří nás ráno často budí.( určit: slovní druhy, vzorec souvětí - V1, ....., podst. jména, slovesa - os, číslo, zp.čas)

M - Psaní čísle větších než milion, porovnávání těchto čísel (větší, menší, ...) písemné dělení dvojciferným dělitelem

4.1.2019

ČJ - Opakování podstatná jména, PS - str.22/1 (nadepsat nad závorku i/y), ústně 23/2

M -  Opakování porovnávání čísel větších než 1 000 000, zápis čísel větších než milion ( podle diktátu), převod jednotek na m, dm, cm, .... kg, ...

Vl - Španělsko - opsat zápis od spolužáků

10.12.

ČJ - Opakování vyjm. slova uč. str.74 - přečíst, str.75/a, c, d, e, f,  - ústně.

M - Římské číslice - opakování,uč. str. 70/22, 23 - na papír

Př - opakování

 

7.12.

ČJ - uč. str.72/ 10, 11, 73/celá

M - PS - str.19/1 (tři řádky), uč. str. 70/ 19, 20

Vlastivěda - Finsko

6.12.

 

ČJ - slovní druhy, uč. str.71, 72 do cv.10 - úkoly ústně. písemně, na známky bylo cv.5 str.66 - určit slovní druhy

M - souřadnice bodů, papír

Př - mírný pás uč. str. 39, 40

 

 

5.12.

ČJ - procvičování slovní druhy - uč. str.66/5, 6 - ústně

M - Procvičování písemné dělení, PS str.17/ 1/ celé, uč. str. 66/42, 44,

Vl - Švédsko - zápis doděláme v pátek

4.12.

Vánoční dílna

3.12.

ČJ +M - opakování

Př - Subtropický pás

30.11.

ČJ - Fialový str.26/ celé, slovní druhy - dělení uč. str.67, 65/2/a, b, c, d, - ústně, 65/3, 4

M - sloupeček č.414, uč. str. 69/8, 9, 10

VL - Opakování Norsko

29.11.

ČJ - slovní druhy - tabulka - uč. 67, vyjm. slova fial. str. 26/ 1. sloup.

G - Kruh, kružnice, soustředné kružnice -  děti dostaly papír,

- Tropický pás - uč. str. 34 - 36

ČJ - popis zvířete uč. ČJ - 60/2 - do 6.12.

28.11.

 

ČJ - Fialový str.17/ celá, PS - str.18/7, 20/6, 4- slova vybarvit slova, napsat. 21/7

M - Průměrná rychlost, uč. str.68/1, 2, 3,4.

 

27.11.

ČJ - PS - str.21/8 - u cvičení určit ústně slovní druhy, vzorce souvětí (V1, V2. ...) vybraná podst. jména - pád, číslo, .... slovesa - os. číslo, způsob, čas. Napsat si jako diktát

M - uč. str.65/ 37, 38, 39

23.11.

 

ČJ - opakování mně, mě, bě, pě, vě,  papír - zatrženo, PS - str. 19/1,2, 3, 20/5, 21/8

M - opakování př. 920 + ( 45 : 9 + 8) - 73 = apod.

        učebnice str. 65/33 - převody ,  65/34

Vl - Velká Británie, Irsko

 

22.11.

ČJ - mě, mně, vyjm. slova - uč. str.52/ 2 ústně a něco písemně.

M - G - rýsování různě velikých kružnic, souřadnice bodů

- Rozmanitost života na Zemi, Podnebné pásy (já učebnice str.33)

21.11.

 

ČJ - mě, mně, - procvičování, vyjmenovaná slova,

M - písemné dělení


 

20.11.

ČJ - slova tam + ejší =tamější, zřejmě = zřejmý, rozumněl = rozumný,... opakování vyjm. slov

M - písemné dělení, procvičování

19.11.

 

ČJ - opakování vyjm, slov, fial. str.13, naučit slova - zapomněl, připomněl, vzpomněl, domněnka, pomněnka - od zastaralého slova POMNI (pamatuj)

M - papír - str. 52/51, 52  (6 příkladů), Kytka Broukomilka, sloupeček - 37,

- Člověk a vesmír - doplnit papír

 

16.11.

ČJ - Opakování vyjmenovaná slova - Fialový - str.19 / celá,

M - dělení dvojciferným dělitelem uč. str.64/29, 28,  61/15

Vl - Lucembursko

15.11.

 

ČJ - Fialový str.25 / celá, uč. str.47/ celá

M - G - souřadnice bodů - uč. str. 45, papír -

Vl - Čtvrtletní písemná práce


 

14.11.

ČJ - hodnocení písemné práce, uč. str.41/42 - přípony -ský,42/ 1, 2, fialový str.23/3 sl., 24/ 1. sl.

M - PS str. 5/1, 17 /1 - prvních 6 příkladů

13.11.

 

ČJ - čtvrtletní písemná práce

M - Slovní úlohy uč. str.61 - vybrané

12.11.

ČJ - vyjm. slova - procvičování, předpony s-, z-, slovní druhy,

M - rozbor písemné práce

- Pohyby Země, Střídání dne a noci, Střídání ročních období - já str.27, 28, na str.28 opsat modrý (?) rámeček

8.11.

ČJ - opakování vyjm. slov - fialový str.15/ 2, 3, učebnice str.41/2 - přípony -ný

G - rýsování trojúhelníku při zadání stran, čtverec při zadání uhlopříčky

Př - Fáze měsíce, roční období, rovnodennost, slunovraty

Písemky

9.11.      Matematika

13.11.   Český jazyk

14.11.   Vlastivěda

15.11.   Přírodověda

 

7.11.

ČJ - Větný rozbor: Včera večer jsem na naší louce viděl medvěda, který rychle utíkal k lesu.  Určit - 1. slovní druhy, 2. vzorec (V1, .....), 3.Podmět + přísudek, 4. Kategorie u pods. jmen  ( pád, číslo,....)

M - PS - str.8/2, 3 + dělení

Vl - Nizozemí, opakování

6.11. +5.11.

ČJ - Fialový - str.14/3, 15/1, diktát PS str. 18/ 8, učebnice str. 40, 41 - přípony - ný, ní,

M - příprava na čtvrtletní práci

Př - uč. str.25, 26 (já) Galaxie, Sluneční soustava

 

2.11.

ČJ - procvičování - předpony  - s, z. + další předpony uč. str.38

M - dělení dvojciferným dělitelem, převody jednotek uč. str.40/34

Vl - Francie - zápis opsat od spolužáků

1.11.

ČJ - předpony s, z diktát PS str.  18 /6,  PS - str. 112 /1, učebnice str.39/ 2,

M - G - rýsování trojúhelníku pomocí stran, čtverce pomocí uhlopříček - viz učebnice str. 23 a 29

- Výprava do vesmíru, Souhvězdí - já mám str.24

 

26.10.

ČJ - opakování předpony s-, z-, - PS str.18/ 6 - zítra diktát

M - dělení dvojciferným dělitelem

25.10.

 

ČJ - PS - str. 17/ cela, 18/ 6, 8 - připravit (Jenda má papíry z ČJ - u Štěpánka)

Dále cirkus

 

22.10.

ČJ - procvičování předpony s-, z-,

M - procvičování dělení dvojciferných dělitelem

- Slunce - str.23

 

19.10.

ČJ - předpony s-, z-, vz- procvičování

M - dělení dvojciferným dělitelem - seznámení

Vl - Rakousko -

PV - stehovací steh


 

18.10.

ČJ -předpony s-, z-, vz-  učebnice str. 38/2, papír, druhá strana

Př- Půda - viz mail

M-G- trojúhelníky, zadání - strany, učebnice str.29

17.10.

 

ČJ - procvičování předložky s, z - papír, kořen slova - papír

M - jednotky času, opakování + test - na mailu

Vl - opakování

HV - Česká státní hymna - naučit zpívat

15. a 16.10.

ČJ - předložky s, z, - uč. str.36, předpony s, z uč. str.37

M - str.35/  ústně - celá

- Půda - str.21, 22 - zápis do sešitu str.21/ Vznik půdy - opsat vše,  a Složení půdy - červené opsat do sešitu

5.10.

ČJ - uč. str.24/ 5, 25/1, 2 - ústně, PS str.7

M - PS - str.3/ celá

Vl - Slovensko str.46, + vyplnit mapu- dostane

 


 

4.10.

ČJ - PS - str.8/ 17 - určit pád, číslo, .....  uč.str23/ celá ústně,

M - G - str.6/ 4, 5, str.10/ 1, 2, 3,

Př - Rudy - uč. str.15, 16

3.10.

 

ČJ - PS - str. 6/ celá, uč. 22/ 1, 2 , 3 - ústně

M - procvičování rovnic, PS str.1, 2

2.10.

ČJ - Dokážeš - str.8/16,17  diktát 8/18, str.4/10 doplnit + opsat slovní druhy u 2 vět

M - řešení rovnic, viz str.17/11 + podobné příklady

 

1.10.

 

ČJ - učebnice str. 17/ 33, 20 21, 22/ 1 - opakování

M - uč. str.17/ 11, + počítat podobné rovnice, dodělat příklady na papíře, + str.17/13, 14, 15, 18/18

 

 

27.09.

ČJ - slovní druhy, opakování slovesa - určování, uč. 15/ 28, 13/22

M - uč. str. 6 /1, 2, 3, přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné, rýsování pravoúhlého trojúhelníka

Vl - OSN, UNESCO, ....učebnice str. 44

Př - Nerudní suroviny - str.10 - 11