17.5.

ČJ . několikanásobný podmět, nevyjádřený, PS - růžový Shoda ..... str.23/7, 8, 9,   24/2, 3, 5 - vyznačit podmět, přísudek

M - Převody: 8 m 2 cm =  _ m, 6m 8 dm =  _ m, ..... 5 hl 6 l = _ hl  apod

9. a 10. 5.

G - Povrch krychle, kvádru, - vzoreček, vypočítat povrch krychle a = 7cm, kvádru a = 5 cm, b = 9 cm, c = 8 cm

M - násobení a dělení deset. čísla číslem celým PS - str.33/2

ČJ - Ve větě : Jenda se hodně vyděsil, když uviděl to velké zvíře. - urči - slovesa (osoba, číslo, ......), podst. jména (pád, ....), vzorec souvětí (V1, V2, ......), slovní druhy.

Základní a určující dvojice. - opakovat.

Vl - opakování Marie Terezie, vláda a život Josefa II., + zápis

8.4.

ČJ - slovesa - opakování , podmiňovací způsob, uč. str.156, 157/1,a - určit 16 sloves

- kůže, učebnice str. 63 - do sešitu opsat modrý rámeček - Kůže chrání ......

M - Písemné + a - des. čísel, např. 65,25 + 8,146, .... slovní příklady na násobení a dělení des. čísel 10, 100, ...

27.3.

ČJ - Číslovky - uč. str.143, 144 - ústně

M - násobení des. čísel 10, 100


25.03.

ČJ - opakování a procvičování číslovek

M - rozbor soutěžě Klokánek, PS - str.32/1

- opakování a procvičování - soustavy - trávicí, .....

22.3.

M - Matematický klokan - 60 minut čistého času

ČJ - pouze opakování - číslovky

Vl - čtvrtletní pís. práce


21.3.

- str. 61, 62 - vylučovací soustava

M - G - opakování osa úsečky, pravoúhlý trojúhelník,  DÚ - narýsovat trojúhelník, vyznačit osy stran

ČJ - opakování psaní i/y v přídavných jménech, číslovky

12.3.

ČJ - dělení číslovek, Psaní tečky za řadovými číslovkami  - Babička se učila v 90.( devadesátých) letech. x Babička se učila v 90 letech. (devadesáti)

M - zaokrouhlování des. čísel -. str. 106, PS - str. 29/1, 10/3, 11/2

Vl - opakování dějiny

11.3.

Př - Trávicí soustava - zápis (červené) + obrázek dostane po příchodu do školy

ČJ - číslovky - dělení, PS - str.28 + 28/1

M - PS - str.28/4, odčítání des. čísel - uč. str.103, 104/8,  DÚ - 104/6

5.3.

M - Sčítání a odčítání desetinných čísel, PS - 28/3

ČJ - opakování a procvičování zájmen, DÚ uč. 124/ 5


4.3.

ČJ - Procvičování mně, mě, s sebou, sebou. + uč. str.124/4

M -  písemné sčítání des. čísel  PS - str.31/1, 2, 3

- Oběhová soustava - uč. str. 59

1.3.

M -Opakování des. čísel - porovnávání, zápis, čtení.   Sčítání des. čísel - uč. str.101/1, 2, 3,

ČJ - Procvičování - zájmena s sebou a sebou, mně, mě (viz cvičení na mailu)

Vl - opakování státy Evropy a hlavní města - test

28.2.

G - rýsování trojúhelníků, osa úsečky

ČJ - procvičování mně, mě, tě, tebe, s sebou (můžu vzít za ruku - vezmi mě s sebou), sebou (svým tělem hodil sebou o zem)

Př - dýchací soustava - opakování


27.2.

M - PS - str.27/2, 28/3, 29/ celá,

ČJ - procvičování mně, mě

25.2. + 26.2.

M - PS str. 26/ celá, desetinná čísla - porovnávání,PS str.30/2, + převod deset. zlomku na des. číslo - 4/10 = 0,4  , 8/100 = 0, 08,

ČJ - Zájmena, určování + skloňování zájmene "já", "ty"

Vl - Opakování Evropa. + známkovaný DÚ - dostanou po příchodu do školy.


15.02.

ČJ - Zájmena - dělení, přiřazování k druhům zájmen,

M - desetinná čísla - porovnávání, čtení, zápis

Vl - Rusko, Ukrajina

14.2.

G - Trojúhelník - rýsování - zadání pomocí stran a úseček ( a = 7cm, ..... AB = 7 cm, ......)

ČJ - Zájmena - druhy dělení

- Člověk - kostra, svaly


13.2.

M - psát desetinná čísla podle diktátu, porovnávat, . str.89/ 16, 17  + "závorky"  720+280:4+35 =   , 340-30+70+5.12=  ,(80+90) . ( 6 000:2000) =   , 450:9 +20 - 1 000:500=

ČJ - opakovací test, PS - str.18,19 . 20/ celá,

12.2.

Vl - Pobaltské republiky - Litva, Lotyšsko, Estonsko - zápis

ČJ - Přídavná jména - procvičování, PS - Pravopis - str.17/ celá

M - Des. čísla - porovnávání 0.02 je menší než 0,2, atd. řazení čísel podle velikosti  uč. str.88/12 - čísla přečíst, čísla seřadit od největšího (zvlášť zadání a, b), 88/ 11 - přečíst, zapsat do tabulky (buď udělat nebo přes fólii), 88/ 10 - čísla přečíst a napsat podle diktátu,11.2.

M - DESETINNÁ ČÍSLA - UČ. STR.89/10, 11, 12, dú - str..89/ 20

ČJ - Přídavná jména - Pravopis str.14 - 16

Př - uč. str. 55, 56 - opsat modrý rámeček


6.2.

M - desetinná čísla, zápis, čtení - uč. str.86/3,  87/4, 5

ČJ - Pravopis -str.11 / 3, 4 - ústně, diktát - Pravopis str.10/ 1

Vl - Bělorusko5.2.

G - Opakování jednotky obsahu, uč. str.73/1, 7, 8

ČJ - PS - Pravopis - 14/ 1, 11/ 1, 2, Dokážeš - str.25/ 2

ČJ - sloh - uč. str.112 - 114, básnička - zpaměti

- Kostra, Stavba kostry - str.55, 56

4.2.

M - uč. str. 128/ 1, 2, 4, 7, 8, 129/ 9, 14, 16

ČJ - příd. jména - procvičování, PS - Dokážeš psát .... str.25/ 1, 3 PS - Pravopis př. jm. .... str 10/ celá


3.2.

ČJ - přídavná jména i/y, uč. str. 110/4, PS - str.9/ úvod, cv. 1, 2, str.8/ celá

M - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, papír - zlomky - dodělat

Vl - opakování poloostrovy - jejich státy a hlavní města, Bulharsko - zápis od spolužáků

4.2.

M - Zlomky - papír dodělat cv. 2, 3, 4, . str. 50/15, 16, 19, 22,  PS -25/1

ČJ - stupňování přídavných jmen uč. str.109/ 2, 3 - písemně

- Příště bude opakovací test, uč. str. 53,


31.1.

ČJ - přídavná jména - papír str.42,43/ 1-3 sloupeček. uč. 107/5 - dokončit cvičení, PS - str. 27/ 4

M - PS - str.23/2, 24/3 49/ 1

Př - člověk - úvod


30.1.

Nešel internet  :-(

ČJ - stupňování přídavných jmen uč. str.108 - 109

M - Zlomky , opkování, výpočet zlomku

29.1.

M - Výpočet zlomku, 3/5 (tři pětiny) z 25, = 1/5 (25:5 = 5), 3/5= 5x3= 15,   4/8 z 64= 64:8x4 =32 PS - str.22/1, uč. 48/4, 5, 6

ČJ - uč. 106 /4, 107/5 (DÚ - po slovo slunce)28.1.

ČJ - přídavná jména - procvičování, PS - str.7/ celá

M - zlomky - PS - str.21, uč. str48/1, 2, 3

- Dělení živé přírody 48 - 51


25.1.

M - Grafy - PS str.54, 55 - celá strana, 56/1, 3 57/4

Č J -  PS  - 4/ celá, 5/ 1,2

Vl - Řecko


24.1.

M - Sloupcové diagramy - PS,  str.53,  uč. 67/3, 4, 6

ČJ - přídavná jména PS - str.3/3,4, 4/5, procvičování i/y v přídavných jménech - papír, druhý sloupeček

- Třídění živočichů - uč. str.48, 49

23.1.

ČJ - přídavná jména - papír - první sloupeček, PS - str.3

M - Sloupcové diagramy - PS - str.52

21. + 22.1.

M - uč. str. 80/37, 81/38, diagramy

ČJ - přídavná jména - dělení, množné číslo - mladý muž - mladí muži, uč. str.106 / 2a, b , 104/1 a, b  PS - str.2/ celá

18.1.

M - Učebnice str.80/ 31, 32, 33, 34

ČJ - čtvrtletní písemná práce

Vl - Makedonie

17.1.

ČJ - Přídavná jména - papír str.58/9, skloňování př. jmen uč. str.100 - 103

M - vzorečky pro obvod, obsah - opakování, jednotky obsahu , uč. str.79/ prostudovat celou stranu - 79/4 - písemně, narýsovat 79/6

- písemná práce

16.1.

ČJ - Přídavná jména - papír str.57/4, 5, učebnice str.100, 101. papír str. 31, 32 (bludiště)

M - písemná práce

Vl - Černá Hora


15.1.

ČJ - Přídavná jména - dělení, nový PS - str.1, 2 uč. str.99/1, 2,

14.1.

M - opakování slovních příkladů

ČJ - Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací - dělení

Př - opakování na písemku, + str.41, 42,

11.1.

M -  plánek bytu - uč. str.74/ celá strana

ČJ - přídavná jména (viz mail), vybarvit papír str.31/ 1

Vl - Slovinsko, Chorvatsko - zápis od spolužáků

 

10.1.

ČJ - PS str.24/ 7, 8, opakování slov s mně, mě - vzpomněl, pomněnka,..., pády, vzory

G - obvod, obsah, - slovní příklady na obsah a obvod ( plocha zahrady, krajka kolem kapesníku - a pod. ) uč. str73/1,2

- Opakování na písemnou práci - Rozmanitost života uč. str 33 -41 - (já) - podnebné pásy, ...

Sloh - uč.ČJ str.68.69

9.1.

M - opakování na pís. práci - zápis do sešitu, termíny v plánovaných akcích

ČJ - Dokážeš - str.23/2, DÚ - str.24/6, procvičování podst. jmen - kategorie - pád, číslo, ....

Vl - Dánsko, Itálie

 

8.1.

M - opakování na písemnou práci - zaokrouhlování čísel větších než 1 000 000 na 1 000, 10 000, 100 000 - papír

ČJ -  opakování na písemnou práci - mají děti v sešitě.

VL - Portugalsko, Itálie - zápis opsat od spolužáků

7.1.

 

ČJ . Věta: Na naší zahradě se usídlili vrabci, kteří nás ráno často budí.( určit: slovní druhy, vzorec souvětí - V1, ....., podst. jména, slovesa - os, číslo, zp.čas)

M - Psaní čísle větších než milion, porovnávání těchto čísel (větší, menší, ...) písemné dělení dvojciferným dělitelem

4.1.2019

ČJ - Opakování podstatná jména, PS - str.22/1 (nadepsat nad závorku i/y), ústně 23/2

M -  Opakování porovnávání čísel větších než 1 000 000, zápis čísel větších než milion ( podle diktátu), převod jednotek na m, dm, cm, .... kg, ...

Vl - Španělsko - opsat zápis od spolužáků

10.12.

ČJ - Opakování vyjm. slova uč. str.74 - přečíst, str.75/a, c, d, e, f,  - ústně.

M - Římské číslice - opakování,uč. str. 70/22, 23 - na papír

Př - opakování

 

7.12.

ČJ - uč. str.72/ 10, 11, 73/celá

M - PS - str.19/1 (tři řádky), uč. str. 70/ 19, 20

Vlastivěda - Finsko

6.12.

 

ČJ - slovní druhy, uč. str.71, 72 do cv.10 - úkoly ústně. písemně, na známky bylo cv.5 str.66 - určit slovní druhy

M - souřadnice bodů, papír

Př - mírný pás uč. str. 39, 40

 

 

5.12.

ČJ - procvičování slovní druhy - uč. str.66/5, 6 - ústně

M - Procvičování písemné dělení, PS str.17/ 1/ celé, uč. str. 66/42, 44,

Vl - Švédsko - zápis doděláme v pátek

4.12.

Vánoční dílna

3.12.

ČJ +M - opakování

Př - Subtropický pás

30.11.

ČJ - Fialový str.26/ celé, slovní druhy - dělení uč. str.67, 65/2/a, b, c, d, - ústně, 65/3, 4

M - sloupeček č.414, uč. str. 69/8, 9, 10

VL - Opakování Norsko

29.11.

ČJ - slovní druhy - tabulka - uč. 67, vyjm. slova fial. str. 26/ 1. sloup.

G - Kruh, kružnice, soustředné kružnice -  děti dostaly papír,

- Tropický pás - uč. str. 34 - 36

ČJ - popis zvířete uč. ČJ - 60/2 - do 6.12.

28.11.

 

ČJ - Fialový str.17/ celá, PS - str.18/7, 20/6, 4- slova vybarvit slova, napsat. 21/7

M - Průměrná rychlost, uč. str.68/1, 2, 3,4.

 

27.11.

ČJ - PS - str.21/8 - u cvičení určit ústně slovní druhy, vzorce souvětí (V1, V2. ...) vybraná podst. jména - pád, číslo, .... slovesa - os. číslo, způsob, čas. Napsat si jako diktát

M - uč. str.65/ 37, 38, 39

23.11.

 

ČJ - opakování mně, mě, bě, pě, vě,  papír - zatrženo, PS - str. 19/1,2, 3, 20/5, 21/8

M - opakování př. 920 + ( 45 : 9 + 8) - 73 = apod.

        učebnice str. 65/33 - převody ,  65/34

Vl - Velká Británie, Irsko

 

22.11.

ČJ - mě, mně, vyjm. slova - uč. str.52/ 2 ústně a něco písemně.

M - G - rýsování různě velikých kružnic, souřadnice bodů

- Rozmanitost života na Zemi, Podnebné pásy (já učebnice str.33)

21.11.

 

ČJ - mě, mně, - procvičování, vyjmenovaná slova,

M - písemné dělení


 

20.11.

ČJ - slova tam + ejší =tamější, zřejmě = zřejmý, rozumněl = rozumný,... opakování vyjm. slov

M - písemné dělení, procvičování

19.11.

 

ČJ - opakování vyjm, slov, fial. str.13, naučit slova - zapomněl, připomněl, vzpomněl, domněnka, pomněnka - od zastaralého slova POMNI (pamatuj)

M - papír - str. 52/51, 52  (6 příkladů), Kytka Broukomilka, sloupeček - 37,

- Člověk a vesmír - doplnit papír

 

16.11.

ČJ - Opakování vyjmenovaná slova - Fialový - str.19 / celá,

M - dělení dvojciferným dělitelem uč. str.64/29, 28,  61/15

Vl - Lucembursko

15.11.

 

ČJ - Fialový str.25 / celá, uč. str.47/ celá

M - G - souřadnice bodů - uč. str. 45, papír -

Vl - Čtvrtletní písemná práce


 

14.11.

ČJ - hodnocení písemné práce, uč. str.41/42 - přípony -ský,42/ 1, 2, fialový str.23/3 sl., 24/ 1. sl.

M - PS str. 5/1, 17 /1 - prvních 6 příkladů

13.11.

 

ČJ - čtvrtletní písemná práce

M - Slovní úlohy uč. str.61 - vybrané

12.11.

ČJ - vyjm. slova - procvičování, předpony s-, z-, slovní druhy,

M - rozbor písemné práce

- Pohyby Země, Střídání dne a noci, Střídání ročních období - já str.27, 28, na str.28 opsat modrý (?) rámeček

8.11.

ČJ - opakování vyjm. slov - fialový str.15/ 2, 3, učebnice str.41/2 - přípony -ný

G - rýsování trojúhelníku při zadání stran, čtverec při zadání uhlopříčky

Př - Fáze měsíce, roční období, rovnodennost, slunovraty

Písemky

9.11.      Matematika

13.11.   Český jazyk

14.11.   Vlastivěda

15.11.   Přírodověda

 

7.11.

ČJ - Větný rozbor: Včera večer jsem na naší louce viděl medvěda, který rychle utíkal k lesu.  Určit - 1. slovní druhy, 2. vzorec (V1, .....), 3.Podmět + přísudek, 4. Kategorie u pods. jmen  ( pád, číslo,....)

M - PS - str.8/2, 3 + dělení

Vl - Nizozemí, opakování

6.11. +5.11.

ČJ - Fialový - str.14/3, 15/1, diktát PS str. 18/ 8, učebnice str. 40, 41 - přípony - ný, ní,

M - příprava na čtvrtletní práci

Př - uč. str.25, 26 (já) Galaxie, Sluneční soustava

 

2.11.

ČJ - procvičování - předpony  - s, z. + další předpony uč. str.38

M - dělení dvojciferným dělitelem, převody jednotek uč. str.40/34

Vl - Francie - zápis opsat od spolužáků

1.11.

ČJ - předpony s, z diktát PS str.  18 /6,  PS - str. 112 /1, učebnice str.39/ 2,

M - G - rýsování trojúhelníku pomocí stran, čtverce pomocí uhlopříček - viz učebnice str. 23 a 29

- Výprava do vesmíru, Souhvězdí - já mám str.24

 

26.10.

ČJ - opakování předpony s-, z-, - PS str.18/ 6 - zítra diktát

M - dělení dvojciferným dělitelem

25.10.

 

ČJ - PS - str. 17/ cela, 18/ 6, 8 - připravit (Jenda má papíry z ČJ - u Štěpánka)

Dále cirkus

 

22.10.

ČJ - procvičování předpony s-, z-,

M - procvičování dělení dvojciferných dělitelem

- Slunce - str.23

 

19.10.

ČJ - předpony s-, z-, vz- procvičování

M - dělení dvojciferným dělitelem - seznámení

Vl - Rakousko -

PV - stehovací steh


 

18.10.

ČJ -předpony s-, z-, vz-  učebnice str. 38/2, papír, druhá strana

Př- Půda - viz mail

M-G- trojúhelníky, zadání - strany, učebnice str.29

17.10.

 

ČJ - procvičování předložky s, z - papír, kořen slova - papír

M - jednotky času, opakování + test - na mailu

Vl - opakování

HV - Česká státní hymna - naučit zpívat

15. a 16.10.

ČJ - předložky s, z, - uč. str.36, předpony s, z uč. str.37

M - str.35/  ústně - celá

- Půda - str.21, 22 - zápis do sešitu str.21/ Vznik půdy - opsat vše,  a Složení půdy - červené opsat do sešitu

5.10.

ČJ - uč. str.24/ 5, 25/1, 2 - ústně, PS str.7

M - PS - str.3/ celá

Vl - Slovensko str.46, + vyplnit mapu- dostane

 


 

4.10.

ČJ - PS - str.8/ 17 - určit pád, číslo, .....  uč.str23/ celá ústně,

M - G - str.6/ 4, 5, str.10/ 1, 2, 3,

Př - Rudy - uč. str.15, 16

3.10.

 

ČJ - PS - str. 6/ celá, uč. 22/ 1, 2 , 3 - ústně

M - procvičování rovnic, PS str.1, 2

2.10.

ČJ - Dokážeš - str.8/16,17  diktát 8/18, str.4/10 doplnit + opsat slovní druhy u 2 vět

M - řešení rovnic, viz str.17/11 + podobné příklady

 

1.10.

 

ČJ - učebnice str. 17/ 33, 20 21, 22/ 1 - opakování

M - uč. str.17/ 11, + počítat podobné rovnice, dodělat příklady na papíře, + str.17/13, 14, 15, 18/18

 

 

27.09.

ČJ - slovní druhy, opakování slovesa - určování, uč. 15/ 28, 13/22

M - uč. str. 6 /1, 2, 3, přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné, rýsování pravoúhlého trojúhelníka

Vl - OSN, UNESCO, ....učebnice str. 44

Př - Nerudní suroviny - str.10 - 11