Úkoly pro nemocné

23.02.

V pondělí jdeme do divadla.

V úterý odevzdat "Kameny" - na Př.

VL - v úterý bude opakovací test str. 5 - 7

M - písemné násobení - 78 x 60, 639 x 56. DÚ- Početníček str.30/1

ČJ - beseda - Olympiáda

AJ - pí uč. Khomové - AB - pracovní sešit - 51,52/2, 53  Učebnice -40 - 43, vypsat dny v týdnu a ZAPAMATOVAT - zkouší se, písemka na"SPORT AND GAMES"22.2.

MG - osa úsečky, učebnice str.88

ČJ - Diktát str.128, Sloh - str.128/129

Př - str. 34, 35 - Vlastnosti látek

21.2.

ČJ - fialový str.43/ celá, opakování - určování pád, číslo, rod, vzor

M - písemné násobení - např. 45 x 68  (pod sebou)

20.2.

Práce se třídou - speciální psychologové

ČJ - procvičování rodů, psaní i/y, učebnice str. - 126/ 12 - psát první odstavec, papír str.10

Vl - Doba bronzová, železná, Keltové - uč. str.7, 8

19.2.

Dnes jsme relaxovali a probírali olympiádu, malovali, ..... - chybí 9 dětí. Učíme se od zítřka

7.2.

ČJ - Pravopis str.21/ 1,  23, procvičování i/y vzor pán - 1, 4, a 7. pád - papír str.3/ c, d, Fialový - str.40/ 1, 2,

M G -Početníček  str.47.

6.2.

ČJ - Pravopis - str.15/ 8, papír - str.2 / a, b

MG - trojúhelníky - rovnoramenné, rovnostranné, pravoúhlé, obecné - rýsování.

- Starší doba kamenná - viz Školákov - Vlastivěda 4. ročník

5.2.

ČJ - Pravopis - str.14 /4, 15/9,  Velký zelený - 34/1, 35/3

1.2.

ČJ - papír (posílám po spolužácích) - zatrženo,  Pravopis - str.13/2, 3  (Klárka má u Sebíka)

- učebnice str. 32 - 33 Horniny a nerosty. DÚ - na papíře přiřadit správné popisy k horninám a nerostům

3. a 4 hod. - Pololetní program

31.1.

ČJ - Pravopis - str.20/ 3, 4., 5

M - papír, zítra pošlu po spolužácích,

VL - červená str. 4

30.1.

Barevný týden od 5. -9.2. - pondělí - červená, úterý - žlutá, středa - modrá, čtvrtek - černá, pátek - duhová (lze-li - oblečení v této barvě, )

ČJ - vzory rodu mužského - dělení - tvrdé a měkké vzory, Pravopis str.19/celá strana, 18/4 - opsat na papír

M - učebnice str. 54/9, 11, 10, 12, 55/1329.1.

M -  slovní příklady papír - str.25/ 1  - 5., str.27 máme celou stránku 

ČJ - rod mužský - živitnost, vzory RM, fialový - str.41/ celá

Vl - z pátku - Jeseníky

26.1.

Viz pondělí

25.1.

PŘ - Minerály a horniny - uč. str.31, 32, 33

M - narýsuj čtverec ABCD AB = 5cm, 4 mm  (KLMN = 6 cm), narýsuj uhlopříčky, průnik označ O, narýsuj kružnici l se středem v bodě O a poloměrem OA, (OK).

ČJ - fial. 39/ třetí sl., Pravopis -10/8 a, b, rod mužský - životnost a neživotnost

Vlastivěda - Ostravsko, Beskydy - zápis opsat od spolužáka

24.1.

ČJ - Rod mužský životný a neživotný - učebnice str. 117/1, 118/2, 3, Fialový - str. 38/první sl.

M - Papír - Pracovní list 65 - celý, slovní příklady (papír) str.27/1, 2, 3

15.1.

M - Početníček str.28, 29/ celá str., str.20/2

ČJ - opakování "Zaječí" - str.44/ celá, určit slovní druhy ve větě - Na louce svítily zlaté pampelišky a modré zvonečky.

Fialový - str.32/ dodělat stránku, 38/ druhý, třetí sl.

11.1.

ČJ - fialový str.8/ třetí sl.,  zaječí - str.24, 25 / celé, vzor kost - sklňování

M - rýsování trojúhrelníku, obvod, náčtek, uhlopříčky

10.1.

ČJ - fialový - str.37/ celá, určit pád, číslo, rod  a vzor - mezi poli, u stoličky, s opěradly, v pondělí, koupelna, s umyvadly, v blízkém okolí

M - Početníček str. 26/3, 28/1,2

9.1.

M - opakování na pololetní písemnou práci

ČJ - vzory žena, růže, píseň, fialový str 36/ celá, papír str.9

8.1.

M - Početníček str.26/1, 2,   27/1, 2,

ČJ - papír - 8/a, b, 9/ vzor růže,  fialový - str.35/ celá,

Vybírám 1000,- Kč na plavání.

3.1.

ČJ - Vzory rodu středního a ženského . Pravopis str.9/8, 10/9,

M - opakovat porovnávání čísel, čísla 1 - 1 000 000

Vl - opakování

18.12.

ČJ - PS - zelený str.16/2, 17/3, 4, opakování vzory stř. rodu, psaní i/y

M - zaokrouhlování čísel 1 - 1 000  000, písemné dělení uč, str.55/18


15.12.

ČJ - PS - velký zelený - str. 32/ celá, 33/5  Pravopis - str.8 / celá, fialový str. 32/ první sloupeček

M - psaní, čtení  a porovnávání čísel 1 - 100 000

14.12.

Př - učebnice str.29 písemně na papír odpovědět na otázky do 7.1. 2018, + Příroda v zimě - str.27, 28

M - čtverec, rýsování, u. str.62/ ústně celá strana

ČJ - PS - velký str.18/5, 32/3

13.12.

ČJ - fialový - str.31- celá

M - Psaní čísel podle diktátu - 7 206 904, apod. uč. 56/19, 20, 21, 23

12.12.

M - uč. str.55/14, 16

ČJ - Pravopis str. 6/3, 4,  7/5,7, 6 - vypsat na papír., procvičovat vzory - město, moře, kuře - uč. str.106, fial str.31/ 1. sloupeček

11.12.

M - Písemné násobení čísel např. 546 x 25 - pod sebou

Př - Živoichové našich lesů - uč. str.25, 26

ČJ - Vzory rodu středního - skloňování město, moře - psaní i/y

8.12.

V pondělí bude Př.

M -  Početníček- str. 22/ 1, 2, 3   Písemné násobení dvojciferným činitelem  s 0 - např. 58 x 50 - pod sebou.

ČJ - PS - 19/4,  32/ 2, skloňovat vzor město v jednotném i množném čísle - budu zkoušet

6.12.

M - Početníek - str.14/ celá,čísla do 1 000 000

ČJ - určování vzorů rodu středního, skloňování vzoru město,  zaječí str.42/ a, b


5.12.

Početníček - str.15/1, procvičovat písemné násobení

ČJ - nový prac. sešit (u Pepy a u Romanky) Pravopis ... str.3, 4, 5, 6/1, 2

4.12.

Početníček -str.8/3, 4,   9/ 4, 5,   13/1, 3,

Učebnice - str.45/2, 4

ČJ - PS str.19/3, 32/1, určovat rod u podst. jmen, vzory rodu středního - učebnice str.103/ tbulka, 104/2

1.12.

M - ústně - učebnice str.67/ 8, 9, 10, 11, 12

ČJ - opakovat pády, zaječí str.36/ c, 37/ c, PS str.30/3, 16/4

Vl - Západní Čechy

22.11.

ČJ - písemná práce

M- uč. str.31/9, 32/20, - stačí ústně, DÚ - uč.37/10

14.11.

ČJ - PS - 24/7, 26/6, 28/12, 13

M - papír str. 24 / celá,  uč. str.16/55, 54

13.11.

PS - Eda u Pepy, Marek u Seby, Lucka u Klárky.

ČJ - fialový str. 4/ celá, PS - 15 /2, 25/3, 26/5  zaječí strt.24/ 2. a 3. sloupeček

M - papír str. 24/ 66, PS str.6/4, slov. příklad uč.str. 16/56

2.11.

Čj - opakovat vyjm. slova po B, zaječí str. 20/ dokončit, PS - 13/2 - dodělat

M - rovnoběžky - rýsování, DÚ - papír zítra dostanou

19.10.

ČJ - uč. str.40/ 2a - vypsat slova, kde se doplńuje i/y - najjít v pravidlech, diktát uč. str.37/6, 40/3

M - G - rýsování kolmic

- uč. str. 10 -13, opsat zápis, vystřihnout papír a nalepit

Vl - Povrch České republiky - nížiny, vysočiny, hory

18.10.

ČJ -psaní velkých písmen, uč. str.37/7, 38 - Pamatujte si,  38/8

M - procvičovat písemné dělení

Vl - opakovat hory, nížiny, vrchoviny - zapisovat do slepé mapy s pomocí mapy. Zítra Vlastivěda místo čtení.

16. a 17. 10.

ČJ - zaječí str.14, 15 / celá, 20/ 2. sloupeček, PS - str.11/4. 12/celá

M - příklady na dělení trojciferným číslem - odkaz na netu - skolákov.eu/matematika 4 - procvičovat příklady


13.10.

ČJ - vlastní jména - psaní velkých písmen, zaječí str. 14/ celá, uč. str.32

M - písemné dělení - procvičovat příklady.

Vl - povrch - DÚ - dokreslit a dopsat pohoří - na papír

11.10.

ČJ - uč, str.30/8 - vypiš na papír slova, která nejsou doplněná,  str.31/ ověř si, diktát str.27/2

M - uč. str.29,35 - pročíst, narýsovat do sešitu, DÚ - 35/4

Př - uč. str.9, 10

5.10.

M - kolmice - uč. str. 22. písemné dělení str.23

ČJ - procvičování předložky, předpony

Př - Houby - str.8

27.9.

M - nadále počítáme příklady na násobení a dělení mimo obor násobilky s rozkladem 25 x 8, (20 x 8 + 5 x 8) 43 x 4, 51:3 (30+21) :3,  64 :4 (40 + 24):4, .....

PS str.4/3

ČJ - učebnice str. 22 /2 +, www.školákov.eu  Stavba slova - předpony - Policejní hlídka

Vlastivěda - učebnice str. 11 - 15 přečíst, ve škole opsat od někoho zápis.


26.9.

ČJ - uč. 20/21/Pamatujte si,  str.21/1, DÚ - 22/1

M - počítáme na papír, Luky si průběžně doplní.

25.9.

ČJ - Vyjmen. slova  ze 3. roč. - Zaječí sešit str.39, uč. str. 18/2, 3  19/4

M - počítáme na papír - násobení 26 x 5, .... uč. 10/7, 12/19,  DÚ - str.12/20


22.9.

AJ- učebnice str.4 - 6, PS - str.3 - 6 + naučit se vyhláskovat své jméno. V pondělí bude test na tuto látku.

M - opakovat a procvičovat násobilku, příklady  2x3, 2x30,  11x5,  18x5, ......

ČJ - předpony, přípony, kořen, uč. str.16/17, PS - str.6/2

Vl - str.11 - Demokratický stát

21.9.

ČJ - PS zelený - str.6/1 - kořen slova,

M - uč. str.9/ 1, 2,4, 5

Prv - učeb. str.6, 7 - zápis opsat od spolužáků

20.9.

ČJ - PS zelený - str.2/ 4b, 3/8, 9,   4/10

M - opakování zaokrouhlování, PS - str.4/1,2, 5/4, 6/1, uč. str. 8/38

VL - dodělat pracovní list, státní znak, vlajka,..

19.9.

ČJ - zelený PS - str. 2/5, 6, 4 a

M - opakovat písemné odčítání, učebnice str.7/ 33, 7/ 27, PS - str.5/1, 2, 3

18.9.

M - geometrie - úsečka, shrnutí - opsat od spolužáků,

opakování písemného sčítání, DÚ - uč. str.6/26

ČJ - modrá ČJ (3.třída) - 56/4, 55/2, zelená - str.1 /2, 3 ,  3/7


14.9. -

ČJ - PS modrý ze 3. třídy - str.52/4, 53/5 - dokončit,     PS - zelený pro 4. ročník - str.1 / 1

Geometrie - opsat od spolužáka geometrické pojmy, PS - početník - str.3/ celá

PRV - odpovědět ústně na otázky str.4

Čtení - naučit básničku str. 10 do 2.10.