19.11.

ČJ - opakování vyjm, slov, fial. str.13, naučit slova - zapomněl, připomněl, vzpomněl, domněnka, pomněnka - od zastaralého slova POMNI (pamatuj)

M - papír - str. 52/51, 52  (6 příkladů), Kytka Broukomilka, sloupeček - 37,

- Člověk a vesmír - doplnit papír


16.11.

ČJ - Opakování vyjmenovaná slova - Fialový - str.19 / celá,

M - dělení dvojciferným dělitelem uč. str.64/29, 28,  61/15

Vl - Lucembursko

15.11.

ČJ - Fialový str.25 / celá, uč. str.47/ celá

M - G - souřadnice bodů - uč. str. 45, papír -

Vl - Čtvrtletní písemná práce


14.11.

ČJ - hodnocení písemné práce, uč. str.41/42 - přípony -ský,42/ 1, 2, fialový str.23/3 sl., 24/ 1. sl.

M - PS str. 5/1, 17 /1 - prvních 6 příkladů

13.11.

ČJ - čtvrtletní písemná práce

M - Slovní úlohy uč. str.61 - vybrané

12.11.

ČJ - vyjm. slova - procvičování, předpony s-, z-, slovní druhy,

M - rozbor písemné práce

- Pohyby Země, Střídání dne a noci, Střídání ročních období - já str.27, 28, na str.28 opsat modrý (?) rámeček

8.11.

ČJ - opakování vyjm. slov - fialový str.15/ 2, 3, učebnice str.41/2 - přípony -ný

G - rýsování trojúhelníku při zadání stran, čtverec při zadání uhlopříčky

Př - Fáze měsíce, roční období, rovnodennost, slunovraty

Písemky

9.11.      Matematika

13.11.   Český jazyk

14.11.   Vlastivěda

15.11.   Přírodověda


7.11.

ČJ - Větný rozbor: Včera večer jsem na naší louce viděl medvěda, který rychle utíkal k lesu.  Určit - 1. slovní druhy, 2. vzorec (V1, .....), 3.Podmět + přísudek, 4. Kategorie u pods. jmen  ( pád, číslo,....)

M - PS - str.8/2, 3 + dělení

Vl - Nizozemí, opakování

6.11. +5.11.

ČJ - Fialový - str.14/3, 15/1, diktát PS str. 18/ 8, učebnice str. 40, 41 - přípony - ný, ní,

M - příprava na čtvrtletní práci

Př - uč. str.25, 26 (já) Galaxie, Sluneční soustava


2.11.

ČJ - procvičování - předpony  - s, z. + další předpony uč. str.38

M - dělení dvojciferným dělitelem, převody jednotek uč. str.40/34

Vl - Francie - zápis opsat od spolužáků

1.11.

ČJ - předpony s, z diktát PS str.  18 /6,  PS - str. 112 /1, učebnice str.39/ 2,

M - G - rýsování trojúhelníku pomocí stran, čtverce pomocí uhlopříček - viz učebnice str. 23 a 29

- Výprava do vesmíru, Souhvězdí - já mám str.24


26.10.

ČJ - opakování předpony s-, z-, - PS str.18/ 6 - zítra diktát

M - dělení dvojciferným dělitelem

25.10.

ČJ - PS - str. 17/ cela, 18/ 6, 8 - připravit (Jenda má papíry z ČJ - u Štěpánka)

Dále cirkus

22.10.

ČJ - procvičování předpony s-, z-,

M - procvičování dělení dvojciferných dělitelem

- Slunce - str.23

19.10.

ČJ - předpony s-, z-, vz- procvičování

M - dělení dvojciferným dělitelem - seznámení

Vl - Rakousko -

PV - stehovací steh


18.10.

ČJ -předpony s-, z-, vz-  učebnice str. 38/2, papír, druhá strana

Př- Půda - viz mail

M-G- trojúhelníky, zadání - strany, učebnice str.29

17.10.

ČJ - procvičování předložky s, z - papír, kořen slova - papír

M - jednotky času, opakování + test - na mailu

Vl - opakování

HV - Česká státní hymna - naučit zpívat

15. a 16.10.

ČJ - předložky s, z, - uč. str.36, předpony s, z uč. str.37

M - str.35/  ústně - celá

- Půda - str.21, 22 - zápis do sešitu str.21/ Vznik půdy - opsat vše,  a Složení půdy - červené opsat do sešitu

5.10.

ČJ - uč. str.24/ 5, 25/1, 2 - ústně, PS str.7

M - PS - str.3/ celá

Vl - Slovensko str.46, + vyplnit mapu- dostane



4.10.

ČJ - PS - str.8/ 17 - určit pád, číslo, .....  uč.str23/ celá ústně,

M - G - str.6/ 4, 5, str.10/ 1, 2, 3,

Př - Rudy - uč. str.15, 16

3.10.

ČJ - PS - str. 6/ celá, uč. 22/ 1, 2 , 3 - ústně

M - procvičování rovnic, PS str.1, 2

2.10.

ČJ - Dokážeš - str.8/16,17  diktát 8/18, str.4/10 doplnit + opsat slovní druhy u 2 vět

M - řešení rovnic, viz str.17/11 + podobné příklady


1.10.

ČJ - učebnice str. 17/ 33, 20 21, 22/ 1 - opakování

M - uč. str.17/ 11, + počítat podobné rovnice, dodělat příklady na papíře, + str.17/13, 14, 15, 18/18



27.09.

ČJ - slovní druhy, opakování slovesa - určování, uč. 15/ 28, 13/22

M - uč. str. 6 /1, 2, 3, přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné, rýsování pravoúhlého trojúhelníka

Vl - OSN, UNESCO, ....učebnice str. 44

Př - Nerudní suroviny - str.10 - 11