Plánované akce


Projektové dny - 6. a 7.5.

6.5. - park Měšice

7.5. - zpracování výstupů ve škole

30.5. společné focení třídy

27.5. ekocentrum Kbely PRALES - včely - 10,- Kč/žák, placeno z fondu

7.6. - ekocentrum PRALES - dřevo - 10,- Kč na žáka, placeno z fondu


Čtenářský deník - 29.3. a 24.5. prezentace knížky do 31.5.


Škola v přírodě - 17.6. - 21.6. Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky